Príprava dát

V snahe zamedziť vzniku zbytočných chýb, ktoré se potom odrazia v nedodržaní sľúbeného termínu alebo vo zvýšenej nákladovosti zakázky a tiež v snahe sprehľadniť a zjednodušiť komunikáciu ohľadom produktov mezi našim zákazníckym centrom (ZC) a vami, sme se rozhodli spísať najčastejšie problémy a štandartizovať niektoré operáce, zápisy, postupy a prevedenie produkov. 

FTP server:
ftpserver pre nahratie dát
Pre viac informácií kontaktujte obchodné oddelenie.

Formáty súborov - JPEG, AI, PDF X/1-a:2001, TIFF, CDR, PSD, INDD
Adobe InDesign cs, Adobe Photoshop cs, Adobe Illustrator cs Adobe Acrobat cs formát PDFX-1a:2001, CorelDRAW! v. 11

Tlačové dáta v .PDF (bez nutnosti našeho zásahu)

Podklad musí byť uložený v jednej vrstve, odstráňte alebo prerastrujte priehľadnosti. Výseková linka musí byť v samostatnej vrstve. Fonty, texty a logá prerastrujte do kriviek, skontrolujte overprint. Pri ukladaní dokumentu do pdf z Illustrátora skontrolujte, či sú písma prevedené do kriviek.

texty a logá prevedené do kriviek Správne nastavenie čiernej (60-60-60-100) Podklady uložené len v jednej vrstve !!!

• obsah nesmie presahovať cez viditeľný rozmer (digitálny orez na formát)

vždy bez vložených ICC profilov, alebo s použitím štandardného ICC profilu ISOcoated_v2_eci.icc

• odstráňte alebo prerastrujte priehľadnosti (transparencies) – alebo použite PDF formát vo verzii PDFX-1a:2001.

postup pre prípravu tlačových podkladov pre tlač piatou doplnkovou farbou (napríklad bielou) konzultujte s obchodným oddelením

• PDF verzia 1.3/Acrobat 4 (PDF X/1-a:2001) – minimalizuje možnosť vzniku chýb, pretože nepodporuje priehľednosť a ďalšie potenciálne problémové prvky,

• preveďte písmo na krivky !!! 

• všetky objekty obsiahnuté v súbore musia byť v barevnom spektre CMYK, nie v RGB!!! ... a nesmú obsahovať priame barvy PANTONE,

• rozmery grafiky v dokumente musí zodpovedať požadovaným rozmerom konečného produktu (prípadne v mierke) a pomer strán grafiky v dokumente musí zodpovedať pomeru strán požadovaného produktu,

• rozlíšenie dokumentu pri prepočte na reálnu veľkosť (1:1) musí zodpovedať požadovanej pohľadovej vzdialenosti.

Tlačové dáta v .TIFF (bez nutnosti našeho zásahu)
• doporučujeme komprimovať algoritmom LZW (Photoshop ponúka túto kompresiu pri ukladaní) – obojstranne výhodné, pretože ušetríme miesto na disku i čas strávený pri manipulácii so soúborom, TIF 8bit/kanál, bez vrstiev !!!

Tlačové dáta v .CDR, AI, EPS, PDF, INDD (bez nutnosti našeho zásahu)
•  je treba počítať s grafickou úpravou v hodnote cca 10,-EUR, pretože dáta musia prejsť kontrolou v grafickom oddelení,

• doporučujeme zaslať aj náhľad v .JPG, aby sme si mohli byt istí, že tlačové dáta zodpovedajú požadovanému výsledku.

Pri nedodržaní daných požiadaviek neručíme za výstupnú kvalitu a farebnosť. Nekontrolujeme obsahovú stránku projektov - pravopisné chyby atď. V prípade úpravy vami dodaných nekorektných dát si vyhradzujeme právo účtovať si grafickú úpravu. Farebné modely RGB, PANTONE a iné budú konvertované na CMYK. Nenesieme zodpovednosť za farebné odchýlky spôsobené týmto prevodom. V prípade nutnosti zachovania farebnej presnosti treba dodať nátlačok. Nenesieme zodpovednosť za chyby tlače vzniknuté nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní pre prípravu tlačových dát.

Grafické dáta k ďalšej úpravev .CDR, EPS, AI, PSD, INDD
• v prípade, že objednáváte rezanú grafiku, alebo je potrebná grafická úprava, prosíme o zaslanie dát v .CDR, .EPS, .AI, .PSD a náhľad v .JPG.

  k súboru priložte aj použité fonty, pre prípad že ich nemáme k dispozícii, aby sa zbytočne nepredlžoval čas potrebný na grafickú prípravu.

grafickú úpravu účtujeme podľa náročnosti cca 15-20 EUR/hod.

Vo výstupných dátach skontrolovať overprint (zákazník je zodpovedný za ich nastavenie v dodaných dátach !!!)

- vhodné je súbor pomenovať vo formáte NAZOV_SIRKAxVYSKAcm_POCETks. PRIPONA .... napr. plagat1_50x70cm_5ks.tif, alebo napis_120x30cm_2ks.cdr


Požiadavky na dáta:

Veľkoformátové digitálne stroje: 
dokumenty a akomkoľvek merítku (1:6, 1:10, 1:20 ...)
Objem rastrových dát:

  • do plochy cca 5 m2: 20 MB/m2 (60 dpi / 1:1, 120 dpi / 1:2, 360 dpi / 1:6)
  • do plochy cca 30 m2: 5 MB/m2 (30 dpi/1:1, 60 dpi/1:2, 180 dpi/1:6)
  • nad plochu 30 m2: 3 MB/m2 (20 dpi/1:1, 40 dpi/1:2, 120 dpi/1:6)

Ploché UV digitálné stroje a atramentové plottre:
dokumenty a akomkoľvek merítku (1:1, 1:2, 1:10 ...)
Objem rastrových dáts:

  • do formátu A0: cca 100 MB/m2 (100 - 150 dpi/1:1, 200 - 300 dpi/1:2)
  • nad formát A0: cca 50 MB/m2 (50 - 75 dpi/1:1, 100 - 150 dpi/1:2)

Ofset a sieťotlač:
Dokumenty zmenšené v merítku:

  • 1:4,3 - plagáty do A0
  • 1:5,8 - abribusy, plagáty do 180 x 120 cm
  • 1:10 - billboardy
  • 1:12 - billboardy 6 x 3 m a väčšie, megaboardy

rozlíšenie bitmáp: 300 dpi

photophotophoto